Warunki przetwarzania danych osobowych

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej “Zasadami”) określa, w jaki sposób Oscom trading s.r.o, z siedzibą pod adresem č.p. 111, 561 66 Těchonín, REGON 03336093, chroni i wykorzystuje wszystkie informacje uzyskane za pośrednictwem interfejsu www.doktormlotek.pl (zwany dalej „interfejsem sieciowym”).

Wszystkie podane informacje są wykorzystywane przez Oscom trading s.r.o. tylko zgodnie z niniejszymi zasadami. Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna, dlatego prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych warunków, które informują o korzystaniu z danych osobowych oraz powiązanych prawach i obowiązkach.

Podając dane osobowe, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych i zarządzanie nimi. Poniżej wyjaśniamy cel i wykorzystanie danych osobowych.

 

Administrator danych osobowych
Oscom trading s.r.o. z siedzibą w č.p. 111, 561 66 Těchonín

REGON: 03336093 NIP: CZ03336093 Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze sądowym prowadzonym w Czeskich Budziejowicach, sekcja C, plik 22972.

 

Co oznaczają dane osobowe?

Dane osobowe to informacje, które mogą zidentyfikować Cię jako konkretną osobę. Dane osobowe obejmują między innymi:

* Dane identyfikacyjne,

np. imię i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, płeć, dane logowania do konta użytkownika

* Dane kontaktowe,

np. adres e-mail, numer telefonu komórkowego, numer telefonu służbowego, adres zameldowania, adres pocztowy, metoda płatności, dane bankowe

* Informacje dodatkowe

Adres IP, rodzaj urządzenia, przeglądarka i system operacyjny, informacje uzyskane z plików cookie

Podczas przetwarzania danych osobowych postępujemy zgodnie z prawem czeskim i bezpośrednio użytecznymi źródłami Unii Europejskiej. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z ustawą nr 101/2000 Dz., O ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami oraz ustawą nr 480/2004 Dz., O niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego, a także odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego, a także Standardy UE.

 

Do czego służą nam uzyskane informacje?

Mamy prawo przetwarzać dane osobowe, które nam przekazujesz przy zamawianiu towarów lub zakładaniu konta użytkownika, bez Twojej wyraźnej zgody, wyłącznie w celu wykonania umowy, czyli dostawy towarów. Jeśli nie zamówiłeś towaru i założyłeś tylko konto użytkownika, możemy gromadzić i przetwarzać dane osobowe bez Twojej wyraźnej zgody wyłącznie w celu umożliwienia dostępu, zarządzania i utrzymania konta użytkownika. Mamy również prawo do przetwarzania tych danych w celu wypełnienia naszych obowiązków ustawowych, takich jak obowiązki ewidencyjne itp.

Uzyskane informacje umożliwią nam korzystanie z zawartości interfejsu internetowego w najbardziej efektywny sposób, zapewnienie wypełnianie umowy, komunikację z Tobą w celu badania rynku, wysłanie na Twój adres e-mail w przypadku zgody na komunikaty handlowe, ofertę naszych usług i towarów (możesz odmówić wysyłania komunikatów handlowych w dowolnym momencie), w celu wewnętrznej ewidencji, możliwość powiadomienia Cię o zmianach w naszych usługach i innych.

 

Okres wykorzystania danych osobowych

Używamy danych osobowych tylko przez czas trwania umowy i zobowiązań prawnych. Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub wykorzystujemy Twój adres e-mail do wysyłania komunikatów handlowych, dane są wykorzystywane przez czas trwania interfejsu sieciowego.

 

Jak zarządzamy, przetwarzamy i komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

W celu bezpiecznego zarządzania danymi osobowymi zabezpieczamy interfejs sieciowy i inne systemy za pomocą środków technicznych i organizacyjnych przed utratą, rozpowszechnieniem lub zmianą danych osobowych oraz przed nieautoryzowanym dostępem.

Jeśli dokonasz zakupu bez rejestracji, tj. bez utworzenia konta użytkownika, Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówienia i przetworzenia go (przekazanie zamówienia przewoźnikowi).

Przekazując nam dane osobowe w ramach tworzenia konta użytkownika, bierzesz pod uwagę, że będziemy przetwarzać podane informacje przez Ciebie i informacje na koncie użytkownika (historia zamówień i inne powiązane informacje). Jeśli wyrazisz na to zgodę, będziemy nadal oceniać twoje zachowanie użytkownika, abyśmy mogli wyświetlać Ci dostosowane treści. Jeśli wyrażasz zgodę na otrzymywanie komunikatów handlowych, będziemy Ci wysyłać newslettery. Możesz zrezygnować z nich w dowolnym momencie.

Twoje dane osobowe możemy ujawniać firmom zewnętrznym, takim jak konsultanci podatkowi, księgowi, zewnętrzne firmy marketingowe, firmy transportowe i dostawcze, dostawcy hostingu i konserwacji IT oraz inni przetwarzający danych osobowych, którzy pracują dla nas, z którymi mamy zawartą odpowiednią umowę. Jeśli chcesz wiedzieć, kto konkretnie przetwarza Twoje dane, wyślij do nas pytanie.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy o odpowiednich przepisach prawnych, tj.:

* Prawo dostępu do danych osobowych (możliwość zapytania, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe i w jakim celu ich przetwarzamy)

* Prawo do poprawiania danych osobowych (poprawimy niedokładne dane na Twoje żądanie i / lub uzupełnimy niekompletne dane)

* Prawo do odwołania zgody (jeśli przetwarzamy twoje dane osobowe tylko na podstawie Twojej zgody, tj. bez jakiegokolwiek innego powodu prawnego, możesz odwołać tę zgodę w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość na adres e-mail info@doktormlotek.pl, listem na nasz adres lub w inny sposób)

* Prawo do usunięcia danych inaczej mówiąc Prawo do bycia zapomnianym (prawo wymagać usunięcia Twoich danych osobowych)

* Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo wymagać ograniczenie Twoich danych osobowych)

* Prawo do zarzutu przeciw przetwarzanym danym osobowym (można zawsze się sprzeciwiać przeciwko przetwarzaniu danych osobowych jeżeli przetwarzane dane osobowe są wykorzystywane do celu marketingu bezpośredniego).

* Prawo do przenoszenia danych (prawo wymagać danych osobistych, których nam podałeś),

Swoje prawa można zastosować za pośrednictwem naszych danych kontaktowych – wymagane informacje Ci zaopatrzymy bezzwłocznie. Jeśli nie jesteś zadowolony, masz prawo skontaktować się z Biurem Przetwarzania Danych Osobowych, który nadzoruje ochronę danych osobowych. Kiedykolwiek można zwrócić do Biura Przetwarzania Danych Osobowych bezpośrednio.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych, dlatego wprowadziliśmy odpowiednie procesy w celu ochrony i zabezpieczenia informacji, które gromadzimy w ramach interfejsu sieciowego. Podane informacje przechowujemy na naszych bezpiecznych serwerach.

 

Pliki Cookies

Pojęcie cookie to mały plik tekstowy przechowywany na komputerze lub innym urządzeniu każdego klienta interfejsu sieciowego. Pliki cookie pozwalają nam gromadzić informacje o konkretnej przeglądarce, korzystaniu z usług (skąd użytkownik przyszedł, jakie treści przegląda w interfejsie sieciowym, jaki jest adres IP itp.). Dzięki plikom cookie interfejs sieciowy zapamiętuje Twoje preferencje i działania, które wykonałeś przez niego w pewnym czasie. Dzięki temu można mierzyć frekwencji ruchu i wyświetlać Ci tylko odpowiednie reklamy. 

Pliki cookie ułatwiają przeglądanie webu, gdy wrócisz z powrotem na stronę. Pliki cookie służą do pobierania wcześniej wprowadzonych informacji, dzięki czemu możesz łatwiej i szybciej korzystać ze wszystkich funkcji. Pliki cookie transmisja nie pozostają w komputerze po zamknięciu przeglądarki, trwałe pliki cookie pozostają w komputerze do momentu ich usunięcia lub wygaśnięcia. Pliki cookie nie pozwalają na identyfikację konkretnej osoby (nie mogą zidentyfikować nazwiska, adresów e-mail itp.).

Pliki cookie służą do personalizacji treści i reklam, zapewnieniają funkcji mediów społecznościowych i analizy frekwencji wyświetlania stron. Dzięki gromadzonym przez nas informacjom możemy stworzyć szczegółową analizę, aby zapewnić użytkownikom lepszą jakość usług.

 

Podmiot przetwarzający danych osobowych

Do danych osobowych ma dostęp administrator, jego personel ewentualnie strony umowne przetwarzające. Podmiot przetwarzający danych osobowych oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję itd., które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora. Podmiot przetwarzający różni się od administratora tym, że podmiot przetwarzający może wykonywać tylko takie operacje przetwarzania, które przekazał mu administrator, lub wynikają z czynności, dla których podmiot przetwarzający został zlecony przez administratora.

Ta lista nie jest wyczerpująca i może zostać zaktualizowana.