Informacje dla podatników VAT

Towary wysyłane za pośrednictwem sklepu internetowego www.doktormlotek.pl wysyłane są z Republiki Czeskiej. Jeśli jesteś płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i przy zamawianiu towaru podasz ważny numer identyfikacji podatkowej (NIP), zostanie automatycznie zafakturowana kwota bez VAT zgodnie z § 64 ustawy o podatku od towarów i usług nr 235/2004 Dz.

Towary wysyłane z Czech do innego państwa członkowskiego UE są zwolnione z podatku VAT zgodnie z wymienionym prawem. Weryfikujemy rejestrację VAT u klienta za pośrednictwem systemu elektronicznego VIES.